การขอใบเสนอราคา และการสั่งซื้อสินค้า และบริการ

  1. เข้าเวปไซต์ เพื่อดูหัวข้อระบบงาน ที่ต้องการ
  2. ติดต่อมายัง ฝ่ายเทคนิดเพื่อคุยรายละเอียดของสินค้า ระบบงาน หรือบริการที่ต้องการที่  T. 089-699-9301
  3. ทางบริษัทฯ รับความต้องการของลูกค้า ซึ่งอาจจะมีการนัดเข้าดูหน้างาน หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม เช่นเอกสารคาวมต้องการ, diagram ระบบ, layout plan หรืออื่นๆ
  4. ทาง บริษัทฯ จัดทำใบเสนอราคาส่งถึงลูกค้า
  5. ลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อ สินค้า หรือบริการ โดยการเซ็นต์เอกสารยืนยัน ในใบเสอนราคากลับ โดยส่งมาที่  email:   utain.chai@gmail.com , janjao172@gmail.com
  6. ทางบริษัทฯ ยืนยันการสั่งซื้อสินค้ากับลูกค้า พร้อมเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆ 
  7. ดำเนินการนัด-แจ้งวัน จัดส่งสินค้า หรือวันเข้าติดตั้งระบบงาน 
  8. ส่งใบแจ้งหนี้-วางบิล หลังติดตั้งแล้วเสร็จ